joonis maja, puude ja maapõue läbilõikega
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Maavarade õppeprogrammis uurime milliseid maavarasid Eestis on, kuidas neid ammutatakse, milleks kasutatakse ja kuidas kaevandamisega seotud keskkonnamõju leevendatakse. Ettekanne, videoklipid, maavarade äratundmine rühmatööna, teadmiste kontroll viktoriinina.

Maakond: Jõgevamaa
olümpialipul on viis eri värvi rõngast
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õues toimuvas aktiivõppeprogrammis liigutakse tegevuspunktide vahel, milles erinevad ülesanded, mängud, võistlused on seostatud metsloomadega. Osalejad võrdlevad nende meeli ja muid ellujäämiseks vajalikke oskusi enda omadega.

Maakond: Jõgevamaa
lapsed vaatavad vaatetornist rabamaastikku
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppekäigul rappa on eesmärk läbi aktiivtegevuste ja erinevate meelte suurendada teadmisi rabakooslusest. Millised loomad-linnud elavad rabas, miks on seal nii vähe taimi, kes on raba kõige olulisemad tegelased, mis on turvas? Matkame u 4 km, maitseme vastavalt aastaajale marju või uurime õisi, nuusutame erinevate taimede lõhna, katsume märga raba pinnast, uurime lauka vett, kuulame lummavat rabavaikust. Liigume Männikjärve äärses metsas ja laudteed mööda rabas kuni tornini. Tegevustesse on haaratud kõik meeled ning teadmisi kinnistame erinevate mängudega. Külastame ka Endla looduskeskuse püsinäitust.  

Maakond: Jõgevamaa