laual on sorteeritud prügist uute toodete näidised
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tubases õppeprogrammis mõtestame jäätmetekke vältimise, vähendamise, taas- ja uuskasutamise võimalusi ning vajalikkust. Praktiliselt teeme läbi kodumajapidamises tekkivate jäätmete sorteerimise - nii jõuavadki jäätmed ringlusse. Uurime ka mis neist prügikasti sattuvatest asjadest uuesti toodetakse. Huvi korral võib programmi lõpetada käelise tegevusega (nt paberist kinkekoti voltimine). 

Maakond: Jõgevamaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Jõgevamaa
joonis maja, puude ja maapõue läbilõikega
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Maavarade õppeprogrammis uurime milliseid maavarasid Eestis on, kuidas neid ammutatakse, milleks kasutatakse ja kuidas kaevandamisega seotud keskkonnamõju leevendatakse. Ettekanne, videoklipid, maavarade äratundmine rühmatööna, teadmiste kontroll viktoriinina.

Maakond: Jõgevamaa
õppemängu komplekti mängualus majade piltide ja perede nimedega
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Juhendatud õppemäng meie igapäevastest valikutes kodus - toit, vesi, soojus, elekter, jäätmed, heaoluteenused. Mängu käigus hindavad grupid erinevate perede lahendusi, sellele järgneb omakorda vastuste analüüs. Mängu on võimalik ka kooli iseseisvaks kasutamiseks laenutada.

Maakond: Jõgevamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Jõgevamaa