laual on sorteeritud prügist uute toodete näidised
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tubases õppeprogrammis mõtestame jäätmetekke vältimise, vähendamise, taas- ja uuskasutamise võimalusi ning vajalikkust. Praktiliselt teeme läbi kodumajapidamises tekkivate jäätmete sorteerimise - nii jõuavadki jäätmed ringlusse. Uurime ka mis neist prügikasti sattuvatest asjadest uuesti toodetakse. Huvi korral võib programmi lõpetada käelise tegevusega (nt paberist kinkekoti voltimine). 

Maakond: Jõgevamaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Jõgevamaa
klassis on laual loomade nahad, sarved, näritud oksad.
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saavad osalejad ülevaate Eesti imetajate liigirikkusest ning tutvuvad nende aastaajale omaste tegevustega. Iseseisvalt otsitatakse nahkade, väljaheidete, tegevusjälgede omanikke. Vaatame ka videoklippe, kuulama hääli ja külastame looduskeskuse püsinäitust. Huvi ja piisava ajavaru korral uurime ka väljas loomade tegevusjälgi.

Maakond: Jõgevamaa
lapsed uurivad lumel pabulaid
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Talvine aktiivõppeprogramm, milles osalejad saavad kogemusi metsloomade tegevusjälgede otsimisel ja teadmisi nende eluviisidest, liigirikkusest ja omavahelistest seostest. Matkame, mängime, külastame looduskeskuse näitust, uurime loomade nahku, sarvi, ekskremente. Õppeprogrammi saab korraldada ka kooli või lasteaia lähedal looduses.

Maakond: Jõgevamaa
männitüve mööda roniv orav
Krista Kingumets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul õpivad osalejad eristama metsloomaga kohtumisel sekkumist vajavaid ja looduse loomulikke olukordi. Arutletakse kas ja kuidas võib loom abitusse seisundisse sattuda, kuidas vältida ise ohtlikke olukordi ning milliste asutuste poole abi saamiseks pöörduda. Rühmatööna otsime fotodel olevatele olukordadele sobivaid lahendusi. 

Maakond: Jõgevamaa