klassis on laual loomade nahad, sarved, näritud oksad.
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saavad osalejad ülevaate Eesti imetajate liigirikkusest ning tutvuvad nende aastaajale omaste tegevustega. Iseseisvalt otsitatakse nahkade, väljaheidete, tegevusjälgede omanikke. Vaatame ka videoklippe, kuulama hääli ja külastame looduskeskuse püsinäitust. Huvi ja piisava ajavaru korral uurime ka väljas loomade tegevusjälgi.

Maakond: Jõgevamaa
lapsed uurivad lumel pabulaid
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Talvine aktiivõppeprogramm, milles osalejad saavad kogemusi metsloomade tegevusjälgede otsimisel ja teadmisi nende eluviisidest, liigirikkusest ja omavahelistest seostest. Matkame, mängime, külastame looduskeskuse näitust, uurime loomade nahku, sarvi, ekskremente. Õppeprogrammi saab korraldada ka kooli või lasteaia lähedal looduses.

Maakond: Jõgevamaa
lapsed mõõdavad rabas laudteel seistes lauka sügavust
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperetke käigus võrdleme taimede elutingimusi metsas ja rabas. Männikjärve ääres uurime, mida tähendab õõtsik. Rabas liigume laudteel kuni tornini, mõõdame temperatuuri ja laugaste sügavust. Metsa- ja rabataimede teadmised kinnistatakse töölehtede ja mängude kaudu. Matk on kokku u 5 km pikk. Külastame ka Endla looduskeskuse püsinäitust.

Maakond: Jõgevamaa
lumisel rabapinnal liikuvad lapsed
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Osalejad saavad kogemuse talvisel rabamaastikul räätsadega liikumisest ning teadmisi, milline kooslus on raba. Matka marsruut valitakse vastavalt ilmaoludele kas otse Männikjärve rappa või üle Männikjärve jää; kokku liigume u  5 km. Mõõdame jää- ja ilmaolusid, vaatleme loomade tegevusjälgi, arutleme talve tunnuste ja olulisuse üle, mängime temaatilisi mänge, joome sooja teed, külastame Endla looduskeskuse püsinäitust. 

Maakond: Jõgevamaa
turbakohvri sisu koosneb skeemidest, turbatoodetest, herbaarlehtedest ja muus taolisest
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Kasutades Turbakohvri õppekomplekti uurime soode arengut, sootüüpe ja elustikku, soode rolli ning turba kui maavara kasutust. Ettekanne, videoklipid ja rühmatööd. Turbakohvrit saab tasuta laenutada ka kooli iseiseivaks kasutamiseks. 

Maakond: Jõgevamaa