lapsed uurivad lumel pabulaid
Elo Raspel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Talvine aktiivõppeprogramm, milles osalejad saavad kogemusi metsloomade tegevusjälgede otsimisel ja teadmisi nende eluviisidest, liigirikkusest ja omavahelistest seostest. Matkame, mängime, külastame looduskeskuse näitust, uurime loomade nahku, sarvi, ekskremente. Õppeprogrammi saab korraldada ka kooli või lasteaia lähedal looduses.

Maakond: Jõgevamaa
lumisel rabapinnal liikuvad lapsed
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Osalejad saavad kogemuse talvisel rabamaastikul räätsadega liikumisest ning teadmiseid, milline kooslus on raba. Matka marsruut valitakse vastavalt ilmaoludele kas otse Männikjärve rappa või üle Männikjärve jää; kokku liigume u  5 km. Mõõdame jää- ja ilmaolusid, vaatleme loomade tegevusjälgi, arutleme talve tunnuste ja tingimuste üle, mängime temaatilisi mänge, joome sooja teed, külastame Endla looduskeskust. 

Maakond: Jõgevamaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Jõgevamaa
klassis on laual loomade nahad, sarved, näritud oksad.
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saavad osalejad ülevaate Eesti imetajate liigirikkusest ning tutvuvad nende aastaajale omaste tegevustega. Iseseisvalt otsitatakse nahkade, väljaheidete, tegevusjälgede omanikke. Vaatame ka videosid, kuulama hääli ja külastame looduskeskuse püsinäitust. Huvi ja piisava ajavaru korral uurime ka väljas loomajälgi.

Maakond: Jõgevamaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Jõgevamaa