Metsaprogramm
Evelin Peterson
Sihtgrupp: Lasteaed
Maakond: Tartumaa
metsloomade topised
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvuvad õpilased Eesti metsades elavate loomadega, saavad ülevaate nende eluviisist ja toitumisharjumustest. Õpitakse tundma ja eristama metsloomi nende jala- ja tegutsemisjälgede järgi. Tutvutakse metsloomade nahkade, koljude, sarvede, väljaheidete ja toitumisjälgedega. Õpitakse tundma metsloomade omavahelisi suhteid. Tutvutakse Eesti tähtsamate kaitsealuste loomaliikidega ja ohtlike võõrliikidega.

Maakond: Tartumaa
ULUKITE HOOLE JA SEIRE
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames tuletatakse meelde või õpitakse tundma, kes on ulukid ning saadakse teada, et jahimehed ei käi ainult jahil, vaid neil on ulukitega seoses mitmeid erinevaid kohustusi. Millised? Miks? Mida see Eesti loodusele annab?

Maakond: Ida-Virumaa
kitsetall
VVV arhiiv
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Metskitse õppeprogramm viiakse läbi  Vapramäe, Vellavere või Vitipalu matkarajal. Loodusraja  valik tehakse koos õpetajaga lähtudes osalejate soovidest ja vanusest

Programmi sissejuhatavas osas tutvustab programmi läbiviija  lühidalt metskitse elu  küsimuste kaudu lapsi aktiivselt kaasates  (välimust, emased, isased, talled, pereelu, ökoloogia (vaenlased ja sõbrad), metskitse arvukus, kaitse, jaht).  Vaadatakse pildilt sokku, emakitse ja talle, vaadatakse soku sarvi. Lapsed riietuvad kitsekarjaks: sokkudeks, emakitsedeks, talledeks. Sokkudel on sarved, kitsedel valge sabalapp, talledel helepruun keep valgete täppidega . Sõnamängud (Sõna kasvatamine. Leia puuduv sõna).

Järgneb matk (2 km) ja tegevused loodusrajal.  Matka käigus tutvutakse läbi tegevuste ja mängude metskitsede eluga. Loodusrajale suundutakse  metskitse karjana (rühmana) (sokud, emakitsed ja talled).Metskitsed peavad olema metsas ettevaatlikud ja vaiksed (palju vaenlasi). 

Maakond: Tartumaa