Sügis Kirna õpperajal
Piret Valge
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperajal läbiviidava programmi eesmärk on kujundada arusaama inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest ning suunata osalejaid aru saama, mida tähendavad meie jaoks ökosüsteemi teenused. Vaatlemise, uurimise ja erinevate aktiivtegevustega suunatakse osalejaid märkama ja tundma õppima meie ümber olevat elurikkust, mõistma käesoleva aastaaja omapära ja mõju keskkonnas, arendatakse erinevaid meeli ümbritseva tunnetamiseks.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Lasteaed, Täiskasvanud
Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Ida-Virumaa
Jussi nõmm
Eleri Inno
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Põhja-Kõrvemaa – Eestimaa Šveits – pakub metsade, ooside, rabade ja järvede keskel kauneid loodusvaateid ja võimalusi erineva pikkusega matkadeks.

Alustame oma matka Soodla jõe äärest ja läheme avastama sõjaväe tegevuse ja korduvate põlengute tagajärjel tekkinud Jussi nõmme, mis on täis kanarbikku ja eriti värviküllane sügisel. Jussi järvede vaheline maastik on põnev ja vaheldusrikas igal aastaajal, kus saab ennast proovile panna oosidele tõusmise ja laskumisega. 

Järvede ääres asuval RMK lõkkeplatsil on võimalus pikniku pidada.

NB! Jussi rada asub kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohualal, seepärast on osadel päevadel aastas rajal liikumispiirang. Kuupäeva kokkuleppides uurime eelnevalt, et rajale on võimalik pääseda.

Maakond: Harjumaa
Õppeklass
Tiit Leito
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Hiiumaa asub Lääne- Eesti Saarestiku Biosfääri Programmialal, kuuludes ülemaalisse UNESCO kaitsealade võrgustikku. Palade Loodushariduskeskuse üheks tähtsamaks eesmärgiks on biosfääri programmiala ideede ja eesmärkide tutvustamine, sidudes looduskaitse ja inimtegevuse.Programmi käigus antakse ülevaade biosfääri programmialadest maailmas, nende rajamise tähtsusest ja olukorrast. Olulisel kohal on selgitada biosfääri programmiala olemust, eesmärke  ja tähtsust Eestis. Käsitletakse mõisteid: rohemajandus, mahetoodang, loodusturism, ökoturism. Püütakse leida ideid kogukonna ja keskkonnakaitseliste teemade lahendamisel. Õppeprogramm algab muusikaga seotud temaatilise slaidikavaga. Järeldused ja tekkinud ideed vormistatakse rühmatööna. Põhiteemaks kogukond ja keskkonnakaitse (looduskaitse),“ MINA  JA VALIKUD“.  Õppeprogrammi lõppedes esitletakse ja vajadusel kaitstakse oma ideid ja ettepanekuid.

Maakond: Hiiumaa