Sügis Kirna õpperajal
Piret Valge
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperajal läbiviidava programmi eesmärk on kujundada arusaama inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest ning suunata osalejaid aru saama, mida tähendavad meie jaoks ökosüsteemi teenused. Vaatlemise, uurimise ja erinevate aktiivtegevustega suunatakse osalejaid märkama ja tundma õppima meie ümber olevat elurikkust, mõistma käesoleva aastaaja omapära ja mõju keskkonnas, arendatakse erinevaid meeli ümbritseva tunnetamiseks.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Ida-Virumaa
Õppeklass
Tiit Leito
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Hiiumaa asub Lääne- Eesti Saarestiku Biosfääri Programmialal, kuuludes ülemaalisse UNESCO kaitsealade võrgustikku. Palade Loodushariduskeskuse üheks tähtsamaks eesmärgiks on biosfääri programmiala ideede ja eesmärkide tutvustamine, sidudes looduskaitse ja inimtegevuse.Programmi käigus antakse ülevaade biosfääri programmialadest maailmas, nende rajamise tähtsusest ja olukorrast. Olulisel kohal on selgitada biosfääri programmiala olemust, eesmärke  ja tähtsust Eestis. Käsitletakse mõisteid: rohemajandus, mahetoodang, loodusturism, ökoturism. Püütakse leida ideid kogukonna ja keskkonnakaitseliste teemade lahendamisel. Õppeprogramm algab muusikaga seotud temaatilise slaidikavaga. Järeldused ja tekkinud ideed vormistatakse rühmatööna. Põhiteemaks kogukond ja keskkonnakaitse (looduskaitse),“ MINA  JA VALIKUD“.  Õppeprogrammi lõppedes esitletakse ja vajadusel kaitstakse oma ideid ja ettepanekuid.

Maakond: Hiiumaa
Erinevad maavarad paeklibul
Anne-Ly Feršel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Programm annab ülevaate Eesti maavaradest, nende levikust, omadustest ja kasutusaladest. Maavarade jätkusuutlik kasutamine ja millised on Eesti tuleviku maavarad. Rühmatööna õpime tundma näidiste abil Eestis enamlevinud maavarasid. Loeng ja soovi korral õppesõit.

 

Maakond: Ida-Virumaa
Eestimaa rahvusparkide kobarlogo
Asko Künnap
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel. Saadakse põgusalt tuttavaks kõigi 6 rahvuspargiga ning põhjalikult tutvutakse oma kodule lähima rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtustega. Aktiivtegevuste käigus mängitakse rollimängu. Rollimängu käigus saadakse teada erinevate sihtrühmade huvid ja vajadused kaitsealal.

Programm toimub koolis (2x 45 min) või looduskeskuses koos matkaga kuni (5h).

Maakond: Ida-Virumaa