hüljes
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab Läänemere geograafiat, sellest tulenevaid eripärasid ja Läänemerega seotud keskkonnaprobleeme. Lahendatakse ülesandeid suure põrandakaardi juures, määratakse Läänemeres elavaid organisme ning võrreldakse neid ookeanis elavate sugulastega. Õpilased saavad tutvuda madala ja suletud Saunja lahega, mis on meie rannikumere üks kõige rohkem eutrofeerunud piirkond. Üheskoos uuritakse, mis on eutrofeerumise tunnused ning mida see endaga kaasa toob. Vaadatakse õppefilmi 2006. aastal Loode-Eestis toimunud naftareostusest ja selle tagajärgede likvideerimisest. Arutletakse naftareostuse põhjuste ja tagajärgede üle

Maakond: Läänemaa
kahvamine
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab veega seotud elusolendeid ning õpilased saavad harjutada ka liikide määramist. Õppeklassis alustame loomariigi süstematiseerimise ühistööga. Seejärel teeme põhjalikumat tutvust imetajate, kalade ja lindudega. Loengu osad vahelduvad iseseisvate ülesannetega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks vanni. Mikroskoobi all on võimalik osasid liike vaadelda, lihtsamate määrajate abil neid kindlaks teha. Lõpetuseks toimub matk lahe ääres.

Maakond: Läänemaa
Läänemere imetaja on hüljes
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Maakond: Läänemaa
Läänemeri
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Rand ja meri kui elukeskkond

Tutvuda  rannikumere elustikuga: peamised imetajad, linnud, kalad, selgrootud ja taimed.

Suurendada laste teadlikkust Läänemere keskkonna probleemidest.

Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Eesti looduse üheks sümboliseerivaks maastikuks on kindlasti Põhja-Eesti klint.

Programmi raames teostatakse klindi vaatlusi vähemalt kahes erinevas kohas, kus on hästi jälgitavad klindi ehituslikud ja maastikulased iseärasused. Rannas otsitakse ja uuritakse erinevaid kivimeid ja kivistisi.

Maakond: Ida-Virumaa