Heli ja muusika
Claus Grünstäudl, Unsplash
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Maakond: Harjumaa
Helide ekspositsioon
Arno Mikkor
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Helide õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika võnkumise ja lainete teema materjali omandamist. Õpituba koosneb kahest osast -  demonstratsioonkatsetest koos aruteluga avastuskeskuse heli-teemalisel ekspositsioonil ning helidega katsetamisest keskuse kuppelplanetaariumis ning filmi „Helielu“ vaatamisest. Õpitoa kestus kokku on 1,5 tundi.

Maakond: Harjumaa