kestliku arengu programm
Mari Tenisson
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Rühmatööga ja meeskonnamängudega lähenetakse kestliku arengu teemale. Eesmärk on anda noortele teadmised meie tarbimise mõjust keskkonnale, motiveerida neid mõtlema oma tarbimisharjumuste üle ja tugevdada noorte väärtushinnanguid. Teema käsitlemine toimub erinevates punktides, kus õpilastel tuleb lahendada ülesandeid.

Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Maakond: Viljandimaa