Ehitada v+i mitte ehitada rollimäng
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi teemaks on inimese tegevusest tingitud maastike killustumine ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Programm koosneb kahest blokist. Esimeses osas toimub rollimäng, milles igal õpilasel on oma osa. Mängusituatsioon: Kogukonnakoosolek erinevate osapoolte osalusel uuselamurajooni rajamise küsimuses piirkonda. Programmi teine osa toimub maastikumänguna, kus osalejatel tuleb gruppides läbides erinevaid teemapunkte.

Maakond: Viljandimaa
*ppeprogramm Orienteerumine Ruunaraipe luidetel
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm toimub Soomaa rahvuspargis Ruunaraipe luidetel. Õpilased harjutavad mänguliste ülesannete abil kaardi ja kompassiga orienteerumist, pinnavormide eristamist, gpsi kasutamist ja lõkke süütamist ja grupitööd.

Maakond: Viljandimaa
Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tegu on mõnusa päevaga looduses. Programmi esimeses osas läbivad õpilased gruppidena Pauna matkaraja. Erinevate ülesannete käigus tutvutakse Soomaa elupaikadega ja nende säilitamisega, uuritakse mikroskoobiga turbasammalt, püütakse vee-elustikku ning proovile tuleb panna oma maitsmismeel ja meeskonnatööoskused.

Programmi teises osas valivad õpilased endale töötoa (säästlik ehitamine või Maastikukunst (LandArt)).

Maakond: Viljandimaa
Põllu pindala arvutamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

4-tunnise programmi jooksul õpilased lahendavad rühmadena praktilisi maa-elu teemalisi matemaatika ülesandeid. Vaja on maatükk mõõta, kuuse kõrgust hinnata, vahtrapuu mahtu arvutada, hobuse kopli puitmaterjali vajadus arvutada jne. Üheks ülesandeks on arvestada toiduainete koguseid ja lõkkel endale toitu küpsetada. Õpilased orienteeruvad ümbruses kaardi abil ja liiguvad ringi matkatõukeratastega. Peale ülesannete vastuste kontrollimist, arutletake säästva transpori võimaluste üle ning vaadatakse näitlikku videot.

Maakond: Viljandimaa
Talvine matkapäev Soomaal
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Meeleolukas matkapäev Soomaa looduse avastamiseks talvel.

Ülesanded testivad noorte leidlikkust ja nutikust, õpetavad kaardi lugemise oskust ja gps-i kasutamist. Kinnistuvad teadmised metsloomadest ja nende jälgedest. Ülesanded õhutavad noori loodust jälgima, annavad  praktilise kogemuse lõkke süütamisest erinevate vahenditega ja arendavad koostööoskusi.

Maakond: Viljandimaa