Põllu pindala arvutamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

4-tunnise programmi jooksul õpilased lahendavad rühmadena praktilisi maa-elu teemalisi matemaatika ülesandeid. Vaja on maatükk mõõta, kuuse kõrgust hinnata, vahtrapuu mahtu arvutada, hobuse kopli puitmaterjali vajadus arvutada jne. Üheks ülesandeks on arvestada toiduainete koguseid ja lõkkel endale toitu küpsetada. Õpilased orienteeruvad ümbruses kaardi abil ja liiguvad ringi matkatõukeratastega. Peale ülesannete vastuste kontrollimist, arutletake säästva transpori võimaluste üle ning vaadatakse näitlikku videot.

Maakond: Viljandimaa
Savimaja ehitus
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

4-tunnine programm käsitleb globaalseid keskkonnaprobleeme ja rahvusvahelisi kliimakokkuleppeid, tutvustab ökoloogilise jalajälje mõistet ja praktiliselt tehakse läbi ökojalajälje kalkulaatoriga arvutused. Analüüsitakse õppevahendi "Kus on elu säästlikum ja mõistliku" abil erinevates keskkondades elavate inimeste keskkonnateadlikkust. Arvutatakse loodusmaja ökojalajälge. Tutvustatakse loodussõbralike ehitusmaterjale ning õppevahendi "Savimaja" abil rajatakse savimaja mudel.

Maakond: Viljandimaa
Hobused on kabjalised
Liina Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

3-tunnine muinasjutuline talveprogramm, kus keskkonnahoidlikkust ja säästvat eluviisi tutvustavaid teadmisi antakse edasi läbi mänguliste tegevuste. Lapsed saavad tuttavaks koduloomadega, õpivad isas ja emasloomade nimetusi, kehaehitus ja toitmise põhimõtteid. Metsaretkel õpitakse tundma loomade ja talilindude talviseid tegemisi, arutletakse inimese ja looduse suhetest, kust kuusepuud jõuludeks võtta ja kuidas kadakas haiguste vastu aitab. Korjatakse metsast prügi ja räägitakse looduses käitumise reegleid. Kuusekohvikus pakutakse lõkkekartulei ja vaarikavarre teed. Loodusmajas tehakse villatöid ja meisterdatakse endale meene. Muhkliaidas korratakse õpitut ning Minimuhkli abiga proovitakse võlutrikki.

Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

4-tunnine programm koosneb kahest osast. Üle 12-ne õpilase jagataks kaheks ja tegevusi viivad läbi kaks juhendajat. Ühes osas lapsed tutvuvad koduloomadega, õpivad isas- ja emasloomade nimetusi, kehaehitust, koduloomade ja inimeste vahelisi seoseid, toitumise eripära. Osalejad teevad praktilisi tegevusi ja kordamismänge. Teine osa on üles ehitatud aarde jahile, kus kaardi abil otsitakse aardeid, mis tutvustavad puid ja põõsaid, nende kasutamist inimeste elus, iseloomulikke tunnuseid ja maitseid. Väikesl metsarajal uuritakse loomade tegevusjälgi ja looduse märke.

Maakond: Viljandimaa
Mustikakorjamine teeb näpud siniseks
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on läbi erinevate meelte tutvustada lastele raba elukeskkonda ja inimese elus olulisi loodussaadusi (metsamarjad, turvas, puhas vesi) , nende kasulikkust ning loodussäästlikku kasutamist.  Samuti tutvustada lastele looduses liikumise reegleid, kirjeldada võimalikke ohtusid ning käitumist ohuolukordades.

Maakond: Viljandimaa