Aktiivtöö mullaga 10.10.19
Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele.
Õppeprogramm viiakse läbi kooli rohealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta. Selle kogemuse saab iga õpilane. Lisaks kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja määrame sõrmeprooviga mulla lõimist. Teeme selgeks mulla tekke. Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.
Teeme rühmatööd ja iga õpilane täidab töölehe.

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Raplamaa