Isevalmistatud kreem praktilise tööna
Irene Volk
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Eesmärgiks on kindlaks teha, missuguseid keemilisi ühendeid sisaldavad kosmeetikatooted, mida me igapäevaselt kasutame. Info hangime tootepakenditelt. Uurime, mida on teada nende kemikaalide mõjust inimesele, tema tervisele ning keskkonda sattumisel teistele organismidele. Uurime, missuguseid alternatiive on leida loodusest ning missugused on nende ainete kasulikud omadused. Valmistame ja katsetame ökokosmeetika tooteid (ökodeodorant, kreem, koorija, huulepalsam).

Maakond: Raplamaa
Laugasjärv Rabivere rabas
Irene Volk
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeva jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi soode arengust, rabast ja selle elustikust ning praktilisi kogemusi laboris ja rabas liikumisel. Päeva alustatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuses 1,5 h programmiga, sh paaristöö turbasambla kui tähtsaima rabataime uurimiseks nii binokulaari kui mikroskoobiga. 

Programm jätkub õppekäikudega: 1) turbakaevandamise alale, 2) rekultiveeritud turbaväljale Hageris, 3) Rabivere raba laukaalale (ilma laudteeta); 4) piknik RMK puhkealal koos liikumismängude ja juhendaja pajatusega põnevatest leidudest Rabivere rabas, 5) Kõnnu järveni ja ümber selle. Õppematkal tutvuvad õpilased mh rabametsa, puisraba, lageraba, tüüpiliste rabataimede, laugasjärve, älve, turba kaevandamise võtetega läbi aegade. Õppepäev lõpeb kokkuvõtetega saadud teadmistest. 2. osa kestus bussisõiduga kokku 4,5 h.

Maakond: Raplamaa