Loosalu järv
Meeli Jänes
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Raplamaa
Rabivere raba
Hillar Põld
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Vaikusematk Raplamaa laukaalaga laudteeta rabas. Ei ühtegi sõna. Vaid viiped. Sobib meeskonnakoolituseks. Soovi korral saab ilusad hetked vaikiva pildina salvestada nutiseadmega ja hiljem teha kollaazi.    

Maakond: Raplamaa
Laugasjärv Rabivere rabas
Irene Volk
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeva jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi soode arengust, rabast ja selle elustikust ning praktilisi kogemusi laboris ja rabas liikumisel. Päeva alustatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuses 1,5 h programmiga, sh paaristöö turbasambla kui tähtsaima rabataime uurimiseks nii binokulaari kui mikroskoobiga. 

Programm jätkub õppekäikudega: 1) turbakaevandamise alale, 2) rekultiveeritud turbaväljale Hageris, 3) Rabivere raba laukaalale (ilma laudteeta); 4) piknik RMK puhkealal koos liikumismängude ja juhendaja pajatusega põnevatest leidudest Rabivere rabas, 5) Kõnnu järveni ja ümber selle. Õppematkal tutvuvad õpilased mh rabametsa, puisraba, lageraba, tüüpiliste rabataimede, laugasjärve, älve, turba kaevandamise võtetega läbi aegade. Õppepäev lõpeb kokkuvõtetega saadud teadmistest. 2. osa kestus bussisõiduga kokku 4,5 h.

Maakond: Raplamaa
Kõnnu järve matkarada
Irene Volk
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi sisu põhiteemaks on raba elukeskkonnana ja  kõrvalteemaks mets elukeskkonnana. Kõnnu järve matkarajal saavad õpilased põgusa ülevaate 4 eri metsatüübist läbides salumetsa, lammimetsa, kõdusoo metsa (kuusik), rabamänniku. Peale rabamännikut jõutakse rabajärve ja puisrabani. Juhendaja selgitab rabas liikumise eripärasid ja ohutust. Kuidas on tekkinud turbakraavid? Tehakse ring ümber järve. Õpitakse tundma turbasammalt ja tuntumaid rabataimi: sookail, sinikas, huulhein, kanarbik, vaevakask, turbasammal, jõhvikas, kukemari. Tutvutakse raba, siirdesoo, madalsoo, älve ja rabajärvega. Rabavee toitelise oja vee ja rabajärve vee võrdlemine.

Maakond: Raplamaa