placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Räägime klaasi käsitsi ja masinatega valmistamisest. Klaasi valmistamise ja kasutamise ajaloost. Klaasi taas- ja korduvkasutamisest. Klaasi mõjust keskkonnale.  Tunni lõpus tuleb kuuldu ja nähtu põhjal või muuseumist vastuseid otsides täita tööleht. Külastame muuseumi ruumes tegutsevat klaasistuudiot. Neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti on võimalik näha klaasistuudios ka tööd kuuma klaasiga

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tunni algul räägime klaasi ajaloost, klaasi tootmisest Eestis, klaasi taas- ja korduvkasutusest. Klaasi mõjust keskkonnale ja inimese tervisele. Siis jagame grupi kolmeks ning iga grupp teeb läbi kolm etteantud ülesannet: otsime muuseumist töölehele vastuseid, arvutame ja kaalume vajamineva tooraine hulka ning vaatleme ja kirjeldame mikroskoobi ja luubi abil erinevaid liivasid. Tund sobib ka 6. klassi õpilastele Tunni sisse kuulub klaasistuudio külastus, kus neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti on võimalik jälgida tööd kuuma klaasiga

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Räägime klaasi käsitsi ja masinatega valmistamisest. Klaaspudeli uuest elust. Klaasi mõjust inimesele ja keskkonnale. Tunni jooksul osalejad täidavad töölehe ning tuginedes kuuldule, nähtule ning juba täidetud töölehele lõpuks väike tunnikontroll. Programmi teemakäsitlus ja tööleht sõltub kooliastmest. Sobib ka eelkooliealistele. Külastame muuseumi ruumes tegutsevat klaasistuudiot, kus neljapäeviti ja reedeti on võimalik  jälgida, kuidas valmib kuumast klaasist kaunis ese.
 

Maakond: Raplamaa
Plastist valmistatud helkiv ripats
I. Volk
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Meie igapäevases elus on nii palju pakendeid, paljud tarbeesemed on tehtud plastist. Vaatleme, kuidas saaksime vähendada plasti tarbimist ning kuidas plasti taaskasutada. Mida tähendavad pakenditel leiduvad tootemärgised? On kõik plastid meile ohutud? On aeg teha teadlikke valikuid. Lühike ülevaade plastide tootmisest ja kasutamisest. Praktiline töö: teeme helkiva ripatsi või juuksekummi.

Maakond: Raplamaa
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saab läbi aktiivtegevuste ja arutelude vastused küsimustele mis on jäätmed, kuidas need tekivad, miks on vajalik nende liigiti kogumine, mis saab jäätmetest edasi, kuidas jäätmete teket vähendada ning kuidas see kõik säästab meid ümbritsevat loodust.

Maakond: Raplamaa