Vesiroos Mukris 28.06.2017
Vesiroos Eidapere järves (Mukri maastikukaitseala). Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Kasutades Keskkonnaagentuuri väljaannet „Eesti looduse kaitse aastal 2020“, õpitakse Raplamaa näitel looduskaitse peamisi eesmärke, mida seostatakse kestliku arengu põhimõtetega. Teadvustatakse, et loodushoidu saab ja peab panustama igaüks oma märkamiste kaudu. Tutvutakse usaldusväärsete andmebaasidega.

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Raplamaa
Laugasjärv Rabivere rabas
Irene Volk
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeva jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi soode arengust, rabast ja selle elustikust ning praktilisi kogemusi laboris ja rabas liikumisel. Päeva alustatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuses 1,5 h programmiga, sh paaristöö turbasambla kui tähtsaima rabataime uurimiseks nii binokulaari kui mikroskoobiga. 

Programm jätkub õppekäikudega: 1) turbakaevandamise alale, 2) rekultiveeritud turbaväljale Hageris, 3) Rabivere raba laukaalale (ilma laudteeta); 4) piknik RMK puhkealal koos liikumismängude ja juhendaja pajatusega põnevatest leidudest Rabivere rabas, 5) Kõnnu järveni ja ümber selle. Õppematkal tutvuvad õpilased mh rabametsa, puisraba, lageraba, tüüpiliste rabataimede, laugasjärve, älve, turba kaevandamise võtetega läbi aegade. Õppepäev lõpeb kokkuvõtetega saadud teadmistest. 2. osa kestus bussisõiduga kokku 4,5 h.

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Maakond: Raplamaa