Allikaprogramm
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus toimub mänguline avastusretk Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest (Kose tee 58) umbes 1,3 kilomeetri kaugusel asuvate Varsaallikate juurde.

Retke käigus märkame ja vaatleme ümbritsevat loodust, saame põnevaid teadmisi ning arutleme üheskoos nähtu ja kuuldu üle. Lisaks mängime teemakohaseid mänge ning teeme käelist tegevust.

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ja on tasuta.

Maakond: Harjumaa
Ohtlik jääde metsa all
Tairi Tappo
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Miks ja kuidas jäätmeid sorteerida? Mis saab neist edasi?

Maakond: Läänemaa
Olen METSAMEES
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õues oleme õpitoa privaatses tagaaias ning õpime läbi mängulise tegevuse lähemalt tundma loodust meie ümber.

Laps omandab teadmisi, praktilisi oskusi ja kogemusi metsatöödest, looduses käitumisest ja selle hoidmisest.

 

Programmid toimuvad Tallinna eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele ja on tasuta.

Maakond: Harjumaa
Vanast uus. paberi valmistamine
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi sisuks on jäätmemajanduse ja  taaskasutuse põhimõtete selgitamine ning säästliku ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundamine.

Arutleme jäätmete tekkimise ja nendega seotud probleemide üle, proovime üheskoos sorteerimist ning uurime, mida erinevatest jäätmeliikidest ümbertöötlemise tulemusena võimalik teha on. Teadmiste kinnistamiseks meisterdame vanadest ajalehtedest uut paberit või kasutatud kangastest kaltsunukku.

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ning on tasuta.

Maakond: Harjumaa