Võlupe rändrahn
Kadri Paomees
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvume Saaremaa loodusväärtustega, räägime looduskaitse ajaloost ja olemusest. Selgitame välja mida tähendavad mõisted rahvuspark, kaitseala, hoiuala. Saame tuttavaks Saaremaa huvitavamate kaitsealadega ja haruldaste liikidega. Selgitame välja kui liigirikas ja huvitav on Saaremaa loodus. 

Maakond: Saaremaa