Arusisalik
Arusisalik
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased uurivad raba elustikku ja lihtsamaid seoseid organismide vahel. Retke jooksul püüavad õpilased läbi rollimängu ehk arusisalik Sissi ja teiste rabaloomade silmade raba kui ökosüsteemi toimimist aimata ning saavad teada, kuidas liigid omavahel seotud on.
Saadakse ülevaade soode tekkimisest, raba taimestikust ning rabaga seotud loomadest. Arutleme ka soode kasutamise ja kaitsmise teemadel. Selgitame soo tähtsust magevee säilitajana, turba leiukohana, puhkekohana jne.
Praktiliste tegevustena toimub turbasambla uurimine ja soopinnase tunnetamine erinevate meeltega, laukavee pH, värvuse ja temperatuuri mõõtmine, lauka sügavuse määramine, rabataimede uurimine, elurikkuse uurimine rabas ja rabaservas, arutelud jne. 

Maakond: Viljandimaa