placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Maakond: Viljandimaa
kestliku arengu programm
Mari Tenisson
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Rühmatööga ja meeskonnamängudega lähenetakse kestliku arengu teemale. Eesmärk on anda noortele teadmised meie tarbimise mõjust keskkonnale, motiveerida neid mõtlema oma tarbimisharjumuste üle ja tugevdada noorte väärtushinnanguid. Teema käsitlemine toimub erinevates punktides, kus õpilastel tuleb lahendada ülesandeid.

Maakond: Viljandimaa
Ökoloogiline jalajälg
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab läbi keskkonnasäästliku eluviisi põhitõdede ja arutelude, mis on ökoloogiline jalajälg ning millistest teguritest jalajälje suurus sõltub.
Analüüsime enda elustiili ja teeme läbi ühe konkreetse toote elutsükli mõju loodusele või mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?", kus võrreldakse erinevaid kodumajapidamisi ning nende elustiili mõju keskkonnale.
 

Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, Täiskasvanud
Maakond: Viljandimaa
Sulgjas õhik
Sulgjas õhik. Krista Kingumets
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tutvume looduskaitse ajaloo, põhimõtete ja korraldamisega Eestis. Saame ülevaate looduskaitsest Viljandimaal.
Teooria kinnistamiseks lahendatakse grupitöödena ülesanne, mis paneb õpilased arutlema looduskaitse vajalikkuse ja võimalike kaitsemeetmete üle. 
 

Maakond: Viljandimaa