õppeprogramm matemaatika looduses
tera kooli koduleht
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul õpime läbi mängu ja mängimise, treenime koostööd ja kinnistame varem õpitut.

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Harjutatakse arvurea 1…20, 30,40…1000 seadmist,  Liitmist ja lahutamist 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, õpitakse kauguse mõõtmist. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

 

Maakond: Tartumaa