Jumalakäpp koos aru.karukellaga puisniidul
Anne Teigamägi
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume Viidumäe puisniidu ja metsa taimestikuga. Teeme ühiselt taimede liiginimekirja niidult ja metsast ning vaatame, kus on rohkem liike. Puisniit ja kõrval asuv mets on sarnaste mullastiku ja niiskustingimustega ning saame rääkida niitmise ja inimmõju tähtsusest puisniidu taimekooslusele. Räägime ka pool-looduslikest kooslustest laiemalt ja nende tähtsusest Eesti looduskaitses.

Maakond: Saaremaa
Kalad õpitoas
Anne Teigamägi
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Läänemeres leiduvate kalade välisehitusega tutvumine ja lahkamine siseelundkonna tundmaõppimiseks.

Maakond: Saaremaa