Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

“Uurime elektrit” programmi kaudu tutvuvad õpilased läbi praktiliste, uurimuslike meetodite vooluringiga, elektri kui mõistega, tutvuvad elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistavad elektriohutuse võtteid, oskavad hoida ennast ning teisi, teha ohutuid katseid.

Maakond: Tartumaa
Putukate õppeprogramm Loodusluup
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Putuka õppeprogramm pakub I ja II kooliastme õpilastele võimaluse luua putukatega lähedane kontakt endale tuttavas keskkonnas. Programmi kesksel kohal on elusate eksootiliste putukate vaatlemine. Neile liskas uuritakse värvikirevaid ja kummalisi prepareeritud putukaid läbi klaasi ja binokulaari suurenduse. Kõige selle käigus tutvutakse putukatele iseloomulike välimuslike ja käitumuslike tunnustega. 

Keskus: Loodusluup
mesilased
Mahe Metsalu
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm räägib putukate tähtsusest looduses. Lähemalt teeme tutvust mesilastega ja nende eluviisidega, kommetega ning elukorraldusega. Tutvutakse mesilaste poolt toodetud erinevate saadustega ja saadakse teada, mida tähendab mõiste ökosüsteemi teenus. Arutleme selle üle, miks on vaja loodust kaitsta ja kuidas igaüks seda teha saab.

Maakond: Saaremaa
Kitsed aruniidul
Kristo Pärn
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Kaasaegse väiketalu külastuse käigus teeme tutvust kitsede-lammaste, kukkede-kanadega. Uurime, kus nad talvel elavad ja mis nad suvel teevad. Julgemad saavad kevadel tallesi sülle võtta ja kitsedega endleid teha. 

Maakond: Harjumaa
Vee-elustiku uurimine
Krista Kingumets
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust. Tehakse vaatlusi: mõõdetakse vee temperatuuri ja happesust, võimalusel ka veekogu sügavust ja Secchi kettaga vee läbipaistvust. Rühmatööna teostatakse kahvapüüki. Õpitakse määrajate kasutamist, määratakse selgrootute liigid/rühmad ja toitumistüüp. Hinnatakse uuritud veekogu selgrootute mitmekesisust ja veekogu seisundit. Arutletakse vee-elustiku mitmekesisuse tähtsusest looduses ja inimese elus

Maakond: Läänemaa