Varangu siniallkatel
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Praktilisteks näideteks on looduses on Äntu allikajäved ja Metsamõisa karstilehtrid. Soovi korral saame käia Norra allikatel.

puhta vee abc
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada vee kasutamise ja säästmise võimalusi.

Maakond: Põlvamaa
Katsevahendid
Liisi Mäeumbaed
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris erinevate katsete tegemisel.  Vesi on elu alus. Vett uurida ja veega katsetada, hüpoteese püstitada ja tulemusi analüüsida on põnev. Seda võimaldab hästi looduskeskuse H2O õppeprogramm. Programmi käigus uuritakse puhast vett, võrreldakse erinevate vete omadusi ja keemilist koostist. Seatakse õpilaste poolt üles ja viiakse läbi lihtsad katsed vee puhastamiseks. Läbivaks vestluse teemaks on puhta vee tähtsus looduses.

III kooliastme õpilased saavad õppida vee keemilise koostise määramist (No2, NO3, PO4, NH4, pH), kasutades Aqual ökoteste ja komplekti EcoLabbox. Töö tulemused vormistatakse, analüüsitakse ja võrreldakse kaaslaste töö tulemustega.

Maakond: Hiiumaa