placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvutakse raba ehk kõrgsoo arenguga, selle imepärase maastiku osadega, raba taimestikuga ja loomastikuga. Retk viiakse läbi selleks suurepäraselt sobival Selisoo õppe-matkarajal.

Maakond: Ida-Virumaa
Sookail
Eleri Inno
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Järva maakonna läänepiirile jääb Kakerdaja raba, mis on Kõrvemaa suuremaid rabasid. Raba on hästi laukarikas ja huvitava taimekooslusega. Mööda laudteed rabajärveni matkates saame nautida kauneid rabavaateid. Uurime, mis on ikkagi raba, mis taimed kasvavad rabas ning kuidas Kakerdaja raba on omale nime saanud.

Maakond: Harjumaa
Viru raba
Eleri Inno
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Soode all on umbes viiendik Eesti pindalast. Lahemaa metsade rüpes asuvas Viru rabas selgitame, mis on soo ja mis on raba, nende tähtsust puhta vee säilitamisel, aga ka lindudest-loomadest, kellele just sellised alad on meele järgi. Programmi käigus õpime tundma iseloomulikke metsa- ja rabataimi.

Maakond: Harjumaa
lapsed mõõdavad rabas laudteel seistes lauka sügavust
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperetke käigus võrdleme taimede elutingimusi metsas ja rabas. Männikjärve ääres uurime, mida tähendab õõtsik. Rabas liigume laudteel kuni tornini, mõõdame temperatuuri ja laugaste sügavust. Metsa- ja rabataimede teadmised kinnistatakse töölehtede ja mängude kaudu. Matk on kokku u 5 km pikk. Külastame ka Endla looduskeskuse püsinäitust.

Maakond: Jõgevamaa
tööleht mulla profiiliga on erineval sügavusel paikneva mullaga värvitud
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Kahepäevases õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus, teadvustatakse mulla ja turbaga seotud protsesse ja väärtusi. Teoreetilise osa õppimine käib koos praktiliste vaatluste, mõõtmiste, katsete ja välitööga. Uurime ja mõõdame mulla lõimist, pH-d ja karbonaatsust ja mullaelustikku. Ööbimine on Endla looduskeskuses mugavustega tubades; transport ja toitlustamine on osalejate endi organiseerida.

Maakond: Jõgevamaa