Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele.

Õppeprogramm toimub kooli rohealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta. Selle kogemuse saab iga õpilane. Kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja määrame sõrmeprooviga mulla lõimist. Teeme selgeks mulla tekke.

Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.

Maakond: Järvamaa
Elu mullas
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuigi muld on üks suurim ja olemuselt taastumatu loodusvara, jääb see tihti tähelepanuta. Programmi käigus saab selgeks, mis teeb mullast mulla ja et nii mulla sees ja peal käib vilgas elu. Kui seal poleks elanikke, siis poleks olemas ka mulda - selle asemel oleks elutu pinnas, kus ei kasvaks midagi. Seetõttu on oluline mulla kohta veidi teadmisi koguda.

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele. Õpilane teeb Tallinna botaanikaaia tiigis lihtsamaid mõõtmisi, püüab välja ja määrab veekogus elavaid taimi ja loomi. Mullakaeve juures saab õpilane ülevaate mullahorisontidest ja erinevatest mullatüüpidest. Õppekäigul Kloostrimetsa soo-õpperajale tutvub õpilane elutingimustega soos.

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele. Õpilane saab Tallinna botaanikaaia territooriumil mullakaeve juures ülevaate mulla horisontidest ja erinevatest muldadest ning külastab Kloostrimetsa soo-õpperada. Õpilane teeb erinevaid mullaga seotud katseid (pH-väärtuse määramine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, karbonaatiooni tõestamine), tutvub kompostri ja selle tööpõhimõtete ning kasutamisega.

Maakond: Harjumaa
Kollaž. Õppeprogrammid eelkoolieelikutele Iisaku Looduskeskuses.
Julia Kropatševa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Iisaku Looduskeskus pakub eelkoolieelikutele (6-7.a) järgmisi õppeprogramme, mis on seotud Iisaku Looduskeskuse ekspositsiooniga:

  • Jäljed lumel
  • Kuidas käituda hätta sattunud metsloomadega
  • Puude elurikkus
  • Vähendame prügi
Maakond: Ida-Virumaa