aidu
AMK
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Programm annab ülevaate, kas ja kuidas maavarade (põlevkivi+turvas) kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti. Millised on muutused vees. Samuti uuritakse kaevandamise järgset vee kvaliteedi taastumist. Mõtiskletakse puhta vee olulisuse üle.

Maakond: Ida-Virumaa
Laugasjärv Rabivere rabas
Irene Volk
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeva jooksul saadakse teoreetilisi teadmisi soode arengust, rabast ja selle elustikust ning praktilisi kogemusi laboris ja rabas liikumisel. Päeva alustatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuses 1,5 h programmiga, sh paaristöö turbasambla kui tähtsaima rabataime uurimiseks nii binokulaari kui mikroskoobiga. 

Programm jätkub õppekäikudega: 1) turbakaevandamise alale, 2) rekultiveeritud turbaväljale Hageris, 3) Rabivere raba laukaalale (ilma laudteeta); 4) piknik RMK puhkealal koos liikumismängude ja juhendaja pajatusega põnevatest leidudest Rabivere rabas, 5) Kõnnu järveni ja ümber selle. Õppematkal tutvuvad õpilased mh rabametsa, puisraba, lageraba, tüüpiliste rabataimede, laugasjärve, älve, turba kaevandamise võtetega läbi aegade. Õppepäev lõpeb kokkuvõtetega saadud teadmistest. 2. osa kestus bussisõiduga kokku 4,5 h.

Maakond: Raplamaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest ja selle mõjust tervisele. Sobib eelkõige õppeprogrammiks õpilasrühmadele.

Maakond: Ida-Virumaa