Fossiilide leid
Ökokratt
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse geoloogia põhimõistetega Pandivere kõrgustiku näitel. Tutvutakse Pandivere kõrgustiku kui ühe veerežiimi kujunemise seisukohalt ning põllumajanduslikult olulise piirkonnaga Eestis.