Vee-elustikku püüdmas
Helen Kivisild
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis.

Maakond: Valgamaa
Võrtsjärv
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis õpitakse tundma järve kui elukeskkonda Võrtsjärve näitel. Räägitakse inimeste seostest siseveekogudega, keskkonnahoidlikust käitumisest, jätkusuutliku kalastamise põhimõtetest ning veeohutusest. Jalutatakse Võrtsjärve kaldal ja sõidetakse parvega järvele. Õpitakse tundma järve elustikku - veetaimi, linde ja kalu. Viiakse läbi lihtsamaid veekogu seisundit hindavaid mõõtmisi. Järvemuuseumi siseruumis tutvutakse mageveekaladega ning tehakse rühmatööd.

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis, Võrtsjärve kaldal ja parvega Võrtsjärvel
 

Maakond: Tartumaa
parvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis õpitakse tundma järve kui elukeskkonda Võrtsjärve näitel. Räägitakse siseveekogudest, inimeste seostest siseveekogudega, õpitakse kirjeldama siseveekogude elutingimusi, tehakse lihtsamaid järvevee omaduste mõõtmisi, selgitame keskkonnahoidliku käitumise põhimõtteid. Õpime tundma ja üksteisest eristama enamlevinud veetaime, -linnu ja kalaliike ning moodustama toiduahelaid/toiduvõrgustikke. Õppeprogramm toimub nii siseruumides kui õues. Kalaliike õpitakse tundma õppekeskuse akvaariumites elavate kalade näitel, veetaimi ja veelinde uurime järve kaldal jalutades ja parvega järvel sõites.

Maakond: Tartumaa
järvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm on suunatud loodusteaduste õppimise ja loodusteaduslike karjäärivalikute populariseerimisele ja õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Räägime inimeste seostest veekogudega (järv kui uurimisobjekt, ajaloo kandja, tööandja jms). Järve kui elukeskkonda uuritakse Võrtsjärve näitel (tutvutakse järves elavate liikidega, räägitakse nende omavahelistest seostest, arutletakse keskkonnakaitse (sh jätkusuutliku kalastamise) teemadel. Viiakse läbi praktilisi töid, saadud tulemusi seostatakse järve elutingimustega. Programm toimub nii Võrtsjärve õppekeskuse siseruumides kui ka õues - järve kaldal jalutades ja parvlaeval sõites. Õppepäeva lõpetab viktoriin-teadmiste kontroll ja aruteluring.

 

Maakond: Tartumaa
Kes elab järve sees?
Jääaja Keskus
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Osalejad saavad teada, mis on järv ja miks on järvedel nimed.
Õpime, miks on veeohutus oluline. Õpime mõõtma erinevaid pikkusi. Uurime vee-elustikku.

Maakond: Tartumaa