parvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade Võrtsjärvest kui elukeskkonnast ja pika traditsiooniga kalandus- ning puhkepiirkonnast, Võrtsjärve tekkeloost ja legendidest ning mageveekaladest. Räägitakse kalaliikide mitmekesisust maailmas ja Eestis. Selgitatakse, kes on kalad ning mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Järvemuuseumis elavaid mageveekalu vaadeldes õpitakse, mil viisil neid üksteisest eristada. Õpitakse tundma ja kirjeldama Eesti magevetes (sh Võrtsjärves) enamlevinud kalaliike. Selgitatakse kalade rolli veekogudes ja inimeste elus, tutvustatakse jätkusuutliku kalastamise põhimõtteid. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja parvega Võrtsjärvel.

Maakond: Tartumaa
Kaevul vett pumpamas
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Õppekäik toimub Pandivere kõrgustikul, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja –koopaid. Soovi korral külastame Norra allikaid. Räägime, kust tuleb meie joogivesi, selgitame, kuidas toimib veeringe. 

Ökoturismi ühing on omistanud programmile EHE märgise.

Vee-elustikku püüdmas
Helen Kivisild
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis.

Maakond: Valgamaa
Oosilt Purgatsi järvele
Eleri Inno
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Aegviidu on kuulutatud matkapealinnaks. Aegviidu ümbruses asub mitmeid avastamist ootavaid radu. Üks nendest on Presidendirada, mis viib Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale. 2004.aastal toimus esimene Presidendimatk, mis on oma nime saanud meie presidentide Konstantin Pätsi ja Arnold Rüütli järgi. Kuidas, seda räägime juba matkateel. Meie läheme oma matkaga avastama rada, mis viib meid Nelijärvele Purgatsi järve äärde. Rada on väga mitmekesine- kulgeb läbi metsade, mööda oose ja möödub mitmest järvest. Räägime lugusid ja avastame koos loodust. 

Maakond: Harjumaa
järvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm on suunatud loodusteaduste õppimise ja loodusteaduslike karjäärivalikute populariseerimisele ja õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Räägime inimeste seostest veekogudega (järv kui uurimisobjekt, ajaloo kandja, tööandja jms). Järve kui elukeskkonda uuritakse Võrtsjärve näitel (tutvutakse järves elavate liikidega, räägitakse nende omavahelistest seostest, arutletakse keskkonnakaitse (sh jätkusuutliku kalastamise) teemadel. Viiakse läbi praktilisi töid, saadud tulemusi seostatakse järve elutingimustega. Programm toimub nii Võrtsjärve õppekeskuse siseruumides kui ka õues - järve kaldal jalutades ja parvlaeval sõites. Õppepäeva lõpetab viktoriin-teadmiste kontroll ja aruteluring.

 

Maakond: Tartumaa