Prussakas lastega tutvumas
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Programmi käigus saavad lapsed MTÜ Zoosemu juhendajaga koos lähemalt tutvuda maailma troopikavöötmes elavate lülijalgsete ja molluskitega – raagritsikate, troopiliste prussakate, tuhatjalgade ja ahhaat tigudega. Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal maailmas elavad putukad, nende elupaigad ja ülesanded looduses. Putukad kui koduloomad. Troopikas ja Eestis elavate putukate ja limuste võrdlemine. Vestlus on rikastatud Power Point ettekandega.

Keskus: MTÜ Zoosemu
Maakond: Harjumaa
Söömalaud rehetoas
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Soera Talumuuseumi taluõu, hooned ja õpperajad pakuvad suurepärase võimaluse loodust ja kultuurilugu siduvatele õppeprogrammidele. Programmi, Lapse päev talus, tegevused toimuvad vanas talutares, aidas, suitsusaunas, paargus , õpitoas ning sooääre metsarajal. Õpitakse kuidas vanasti talulapsed kodus toimetasid, milliseid tööriistu kasutasid, kuidas vanemaid aitasid ja millist hiiu keelt räägiti. Tegevused seostuvad  talulapse kooliskäimise ja õppimisega. Programmi käigus õpitakse tavalisemaid taimi, nende raviomadusi, kuulatakse ja õpitakse linde.

Õpeprogrammi raskusaste sõltub laste vanusest ja ka grupi suurusest.

Maakond: Hiiumaa
Seenemets
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Palade metsarada kulgeb Looduskeskuse lähedal olevas metsas. Metsarada on huvitav ja kergesti läbitav ka väikestele õppeprogrammis osalejatele.  Õppida ja uurida annab kõike, mis metsaga seotud. Metsarajal liikudes saab vastavalt aastaajale vaadata erinevaid protsesse ja seoseid looduses. Lisaks vaatlustele teeme lihtsaid katseid ja mõõtmisi, õpime töö tulemusi analüüsima ja järeldusi tegema. Teema valik sõltub aastaajast ja programmi tellija soovist.

Valik teemadest Palade metsarajal:

  • Aastaajad metsas.
  • Jäljeread lumel
  • Erinevate koosluste vahetumine olenevalt pinnasest
  • Taimestiku rindelisus
  • Puude, põõsaste õppimine lihtsate tunnuste ja töölehtede abil
  • Sammalde uurimine
  • Elu sipelgapesas

Programmi kestust ja tegevusi saab kohandada vastavalt vanuseastmele.

Maakond: Hiiumaa
Soera Talumuuseum
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm läbitakse matkates!

Õppeprogramm „Pärandkultuuriradadel“, saab alguse Palade looduskeskuse juurest. Raja pikkus on erinevatel sihtgruppidel erinev, alates paarist kilomeetrist ja lõpetades 5- 6 kilomeetriga.

Matkale kuluv aeg on orienteeruvalt 3 tundi. Matka pikkus ja aeg sõltub vanuserühmast ja soovidest.

Retk algab vanal Kärdla- Heltermaa teel. Retke marsruut läbib erinevaid metsatüüpe, raiesmikke, väikeseid külasid ja kruusakarjääri. Matkarajale jäävad omapärased rändrahnud „Teomeeste leivalaud“ ja „Kuradikivi“, samuti 0,7 m sügav Palade silmaallikas. Igal sammul võib näha inimese mõju erinevatele maastikele , andes võimaluse nende analüüsiks ja aruteluks. Loodusretke käigus on võimalik õppida taimi ja loomade tegutsemise jälgi erinevates metsakooslustes, Partsi kruusakarjäär annab võimaluse kivimite õppeks. Soovi korral saab matkata põnevasse Kukka allikasoosse. Soo teket ja elustikku saab uurida eraldi sellele suunatud õppeprogrammis.

Maakond: Hiiumaa
Kimalane
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm, „Putukad, mutukad“, tutvustab ja õpetab putukate maailma erinevatele vanuserühmadele. Lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele toimub putukate õpe mänguliselt, koos meisterdamise ja joonistamisega. II ja III kooliaste võtab uurimise tõsisemalt ette. Õpitakse putukate ehitust, rühmitamist, määramist. Kasutatakse luupe, mikroskoope, laboritehnikat ja looduskeskuse putukate kogusid. Koostatakse kokkuvõte või esitlus. Hoolimata vanuseastmest meeldib osalejatele maalida putukaid kividele, valmistada paberist värvilisi kiile ja liblikaid.

Õppeprogramm toimub looduskeskuse õppeklassis ja  keskkonnalaboris. Materjal uurimiseks kogutakse loodusest.

Maakond: Hiiumaa