Äntu Sinijärve ääres
Ökokratt
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala keskendudes nende olulisusele ning eripärale puhta vee tekke seisukohast. Tutvume piirkonna looduse ja ajalooga, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja- koopaid, mõõdame nutiseadmega vee kvaliteeti, uurime fossiile. Soovi korral saame käia Norra allikatel. Ökoturismi Ühing on omistanud programmile EHE märgise.

Kaasaegset iseliikuvat traktorit uurimas
Ökokratt
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele säästliku ja efektiivse põllumajanduse põhimõtteid. Sel eesmärgil külastame üht kaasaegset  põllumajandusettevõtet ja tutvume selle tehniliste võimalustega.  Tutvume Kostivere karstialaga ja tingimustega, mida see pinnavorm inimese majandustegevusele seab. Uurime mulda ja põhjavett ning teeme praktilisi töid nende omadustega tutvumiseks. Tutvume  põllumajanduse eripäraga nitraaditundlikul alal ning arutleme mulla ja põhjavee kaitse tähtsuse üle.

Lisaks külastame Jägala juga, Jõelähtme -ja Jägala jõe liitumiskohta jm kui vesikonna olulisi punkte.

Programm sobib õpilastele alates 6. klassist.

Jägala joal
Ökokratt
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga keskendudes vee tähtsusele looduses ja inimese elus.  Tutvutakse piirkonna loodusega, külastatakse karstiala, fossiilide välja jm.

Nuhvliga geloogia
Ökokratt
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tuletatakse koolis õpitu põhjal meelde Maa arengu põhietappe. Õppekäigul käsitletakse seda konkreetsemalt Pandivere kõrgustiku näitel, samas tutvutakse ka kivimite ja fossiilide näidistega.