2 päeva Soomaal programm
Dagmar Hoder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus omandatake matkatarkusi, täiendatakse arusaamisi ökoloogilistest protsessidest, looduse toimimisest ja inimese mõjust sellele. Lisaks saavad lapsed ööbimiskogemuse väljaspool kodu (suur grupitelk) ning harjutavad meeskonnatööd. Matkame, meisterdame, mängime. Tegu on aktiivse, seiklusliku ja lõbusa minilaagriga, mille tegevused kohandame vastavalt osalejate eale.

Maakond: Viljandimaa
Ehitada v+i mitte ehitada rollimäng
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi teemaks on inimese tegevusest tingitud maastike killustumine ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Programm koosneb kahest blokist. Esimeses osas toimub rollimäng, milles igal õpilasel on oma osa. Mängusituatsioon: Kogukonnakoosolek erinevate osapoolte osalusel uuselamurajooni rajamise küsimuses piirkonda. Programmi teine osa toimub maastikumänguna, kus osalejatel tuleb gruppides läbides erinevaid teemapunkte.

Maakond: Viljandimaa
kestliku arengu programm
Mari Tenisson
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Rühmatööga ja meeskonnamängudega lähenetakse kestliku arengu teemale. Eesmärk on anda noortele teadmised meie tarbimise mõjust keskkonnale, motiveerida neid mõtlema oma tarbimisharjumuste üle ja tugevdada noorte väärtushinnanguid. Teema käsitlemine toimub erinevates punktides, kus õpilastel tuleb lahendada ülesandeid.

Maakond: Viljandimaa
Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tegu on mõnusa päevaga looduses. Programmi esimeses osas läbivad õpilased gruppidena Pauna matkaraja. Erinevate ülesannete käigus tutvutakse Soomaa elupaikadega ja nende säilitamisega, uuritakse mikroskoobiga turbasammalt, püütakse vee-elustikku ning proovile tuleb panna oma maitsmismeel ja meeskonnatööoskused.

Programmi teises osas valivad õpilased endale töötoa (säästlik ehitamine või Maastikukunst (LandArt)).

Maakond: Viljandimaa
Tipu Looduskool
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmis räägime veest, veekogudest ning nendega seotud loomadest, taimedest ja toiduahelatest. Teeme grupitööna erinevaid katseid nii veega kui vees. Mõõdame PH-taset, jõevee voolukiirust ja  temperatuuri. Uurime lähemalt jõe taimestikku ning loomastikku. Meeskonnatööna tuleb hakkama saada ka jõe ületamisega. Vahelduseks mälutreening veeteemalise memoriiniga. Lõpetuseks räägime puhtast veest ja paneme oma mõistuse ja käed tööle, et ehitada looduslikest vahenditest parim veefilter.

Maakond: Viljandimaa