Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tegu on mõnusa päevaga looduses. Programmi esimeses osas läbivad õpilased gruppidena Pauna matkaraja. Erinevate ülesannete käigus tutvutakse Soomaa elupaikadega ja nende säilitamisega, uuritakse mikroskoobiga turbasammalt, püütakse vee-elustikku ning proovile tuleb panna oma maitsmismeel ja meeskonnatööoskused.

Programmi teises osas valivad õpilased endale töötoa (säästlik ehitamine või Maastikukunst (LandArt)).

Maakond: Viljandimaa
Savimaja ehitamine mullaprogrammis
Mari Tenisson
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on anda õpilastele ettkujundus mulla funktsioonidest, mullatüüpide erinevust ja mulla uurimise metoodikast. Õpilased uurivad mulda, võtavad ise mullaproove, mõõdavad mulla pH-d ja temperatuuri, sõeluvad ja kaaluvad mulda. Räägime erinevatest mullatüüpidest Eestis ja maailmas, nende omadustest ja seostest põllumajanduse ja inimeste eluviisiga. Savimaja ehitades katsetavad noored savi ehitusomadusi.

Maakond: Viljandimaa
Kaisukaru piknik Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Kaisukaru pealik Karl kutsub lapsi koos oma kaisuloomadega loodusretkele. Programm on mõeldud lasteaia vanemale rühmale, kuid kohandame seda ka noorematele. Mängud ja ülesanded aitavad loodust märgata ja tunnetada, õpetavad mida on loomadel eluks vaja ja kuidas nad metsas toime tulevad. 

Maakond: Viljandimaa
Elamusretk  Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tunnetada loodust kõikide meeltega. Kuulame, katsume, nuusutame, maitseme ja vaatame ringi. Räägime puudest ja mängime teemaga seotud mänge.

Maakond: Viljandimaa
Vihmaussi õppeprogramm Tipu Looduskoolis
Olga Korts
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kas vihmaussile meeldib vihm? Millest nad toituvad, kuidas paarituvad ja mida teevad talvel? Kes toitub vihmaussidest?

Vihmauss Villu programmis otsime ja uurime vihmausse.Teeme erinevate ülesannete abil nende vahvate tegelastega lähemalt tutvust. Uudistame nende elupaika, käitumist ja saame teada, miks nad on olulised.  Programmi ilmestavad mitmed teemakohased mängud. Lisaks vaatame, mida saab kompostida ja mida mitte.

Maakond: Viljandimaa