Ehitada v+i mitte ehitada rollimäng
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi teemaks on inimese tegevusest tingitud maastike killustumine ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Programm koosneb kahest blokist. Esimeses osas toimub rollimäng, milles igal õpilasel on oma osa. Mängusituatsioon: Kogukonnakoosolek erinevate osapoolte osalusel uuselamurajooni rajamise küsimuses piirkonda. Programmi teine osa toimub maastikumänguna, kus osalejatel tuleb gruppides läbides erinevaid teemapunkte.

Maakond: Viljandimaa
*ppeprogramm Orienteerumine Ruunaraipe luidetel
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm toimub Soomaa rahvuspargis Ruunaraipe luidetel. Õpilased harjutavad mänguliste ülesannete abil kaardi ja kompassiga orienteerumist, pinnavormide eristamist, gpsi kasutamist ja lõkke süütamist ja grupitööd.

Maakond: Viljandimaa
Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tegu on mõnusa päevaga looduses. Programmi esimeses osas läbivad õpilased gruppidena Pauna matkaraja. Erinevate ülesannete käigus tutvutakse Soomaa elupaikadega ja nende säilitamisega, uuritakse mikroskoobiga turbasammalt, püütakse vee-elustikku ning proovile tuleb panna oma maitsmismeel ja meeskonnatööoskused.

Programmi teises osas valivad õpilased endale töötoa (säästlik ehitamine või Maastikukunst (LandArt)).

Maakond: Viljandimaa
Talvine matkapäev Soomaal
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Meeleolukas matkapäev Soomaa looduse avastamiseks talvel.

Ülesanded testivad noorte leidlikkust ja nutikust, õpetavad kaardi lugemise oskust ja gps-i kasutamist. Kinnistuvad teadmised metsloomadest ja nende jälgedest. Ülesanded õhutavad noori loodust jälgima, annavad  praktilise kogemuse lõkke süütamisest erinevate vahenditega ja arendavad koostööoskusi.

Maakond: Viljandimaa
Taastuvenergia õppepäev Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames lahendavad noored ülesandeid, mis on seotud energia tarbimisega ja erinevate energiaallikate kasutamisega.  Samuti saavad nad ise läbi viia katseid päikse-, tuule- ja vee-energiat kasutades.

Maakond: Viljandimaa