placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus: Kutsume külastama Lahemaa kauneid õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal.
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus: Metsamuuseumi näituse toel õpime tundma erinevaid puuliike kõigi oma meelte abil.
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus: Tutvumine Eestis talvituvate lindudega, nende seosed teiste metsaelanikega. Lindude talvine toit ja lisatoitmisega kaasnevad probleemid.
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus: Tutvumine meie metsade tavalisemate elanikega, nende eluviiside ja toitumisharjumustega.