Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume inimese välis- ja siseehitusega. Käsitleme tervislikku toitumist suhkru tarbimise kontekstis ja hügieeni.

  • Inimese välis- ja siseehitusega tutvumine - 3 B torso.
  • Inimese toitumine ja hügieen kui tervist hoidev tegevus. 
  • Binokulaarmikroskoobiga naha vaatamine
  • Kätepesu vajalikkus - keskkonnast saadavad pisikud.
Maakond: Pärnumaa
Inimene kui tervik
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Planetaariumi programm: inimese kui terviku toimimise vaatlemine. Ehitame skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimese. Vaatleme elundkondade omavaheliist seost.  

Hingamiselundkonna praktikum klassiruumis: Andmekogujate ja gaasilise hapniku anduritega hapniku tarve mõõtmine erinevate katsete puhul.

  • kopsumahu suurendamise võimalused
  • hapnikutarve katseisikutel
  • analüüs hingamise olulisusest.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Maakond: Pärnumaa