Sügis metsas
Ülo Soomets
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Praktiline õppemäng Pernova Loodusmaja hoovialal "Sügis – loodus valmistub talveks“ - sügise tunnuste märkamine ja kirjeldamine,M loodusnähtuste ja looduses esinevate looma-, seene- ja taimeliikide vaatlemine, ülesanded binokli ja luubiga.

Maakond: Pärnumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Seenenädala raames (sept): tuntumate seeneliikidega tutvumine ja võrdlemine (mürgi- ja söögiseen). Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa