kivi
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad rühmatöö (2 - 4 õpilast) käigus Eesti maavaradega ja nende kasutusalade ja võimalustega.

Õppeprogramm annab ülevaate Eesti maavarade potentsiaalist ja kasutusviisidest.

Programmi läbivad teemad:

 • Eesti maavarade tundmaõppimine loodusmaja kogude abil (kivimid, maavarade ja toodete näidised) - õpilased teevad rühmatööd, kus igale maavara näidisele tuleb leida õige tekkeviis (kaardikomplektist) ja kasutusala;
 • tutvutakse maavaradega, mida Eestis on, aga mida ei kaevandata;
 • tutvutatakse maavarade kasutamisega meie igapäevaelus.

Programmis kasutatakse Pernova Hariduskeskuse maavarade näidiste kogu.

Maakond: Pärnumaa
tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased õpivad grupitööna (2-4 õpilast) tundma mulla teket, tähtsust ja kaitset.

Programmi läbivad teemad:

 • õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut;
 • tutvutakse mullaorganismidega ja nende rolliga mullas;
 • mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas;
 • tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. klass - toetab  loodusõpetuse ainekava: muld, mullatekke, koostis, inimtegevuse mõju mullale.

Maakond: Pärnumaa
rand
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Pärnu lahe ja rannaniidu mineviku ning tänapäeva uurimine läbi praktiliste ülesannete.

Kogunemine Pärnu rannaniidu matkaraja laudtee alguses stendi ja pingi juures. Tutvu matkarajaga siin.  Bussiga parkimise võimalus Side tn merepoolses otsas veekeskuse kõrval. 

Õppekäik Pärnu rannas laudteel ja mere ääres:

 • Pärnu rand ja laht kui elukeskkonnad;
 • vee soolsuse määramine;
 • Pärnu rannaniidu looduskaitseala;
 • võõrliigid Pärnu lahes ja oht looduskeskkonnale;
 • Pärnu kuurordi ajalugu.

Soovituslik alates 5.kl - loodusõpetuse ainekava: Läänemeri elukeskkonnana; Elus ja eluta  looduse seosed.

NB! Programm viiakse läbi kevadel ja sügisel. Selga ilmastikule vastav riietus ja jalga veekindlad jalanõud. Halbade ilmastikuolude korral programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu.

Programm viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel.

Maakond: Pärnumaa