peipsi
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

HETKEL PROGRAMMI EI PAKUTA

Programm toimub Mustveest 7 km kaugusel asuvas Tiheda külas Peipsi järve püsinäitusel. Programmi jooksul tutvutakse Peipsi järvega (geograafilised andmed, järve tähtsus ja elustik), uuritakse erinevaid magevee kalaliike ja kalade kohastumusi eluks vees, teadmisi saab kalapüügist, sh kalapüügivahenditest.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvuvad osalejad sissejuhatavas osas vee peamiste omaduste ning veeringega. Programmi põhiline tegevus on seotud jõe osade nimetuste ning täpsemalt Emajõe lisajõgede nimedega. Õppepäeva jooksul liigutakse mööda jõe kallast ning mõõdetakse sobivates kohtades erinevaid jõe(vee) omadusi. Mõõtmiste rohkus ja keerukus sõltuvad osalejate vanusest ja huvist (ilmastikuolud, temperatuur nii vees kui õhus, jõe laius, jõe põhja reljeef); samuti tutvutakse jõeäärse taimestikuga ning arutletakse ja/või otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas inimesed ohustavad Emajõge.

Toimumiskoht: Emajõe kaldal Jänese matkarajal Tartus; vajadusel on võimalik õppepäeva kohandada ka mõne teise jõe oludega, kus on võimalik edasi-tagasi liikuda ja jookseb mõnest väiksemast kraavist või lisajõest vesi peajõkke

Maakond: Tartumaa