Vee-elustikku uurivad noored.
Vee-elustiku uurimine. Foto: Krista Kingumets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis püüame ja määrame vee-elanikke. Toimumiskohaks on kooli valitud veekogu Lääne-Virumaa piires. Headeks variantideks on Neeruti Eesjärv, Porkuni järv, Kadrina paisjärv või Soolikaoja Rakveres.