Liblikad
Meri-Liis Kotkas
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest. Progammis tutvustatakse õpilastele interaktiivses vormis näitevahendite abil putukate mitmekesisust Eesti looduses.

Maakond: Harjumaa
putukad
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmis tutvustame erinevate putukaseltside esindajatega: uurime putukate kehaehitust ja suuaparaadi seost toitumisega, nende aasta- ja eluringi. Vaatleme putukaid elusuuruses ja mikroskoobiga. Tunni eesmärgiks on putukate väärtustamine ja nende olulisuse mõistmine elurikkuse osana. 

Maakond: Harjumaa
torbikseen
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kui öelda „seen“, ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – keegi selline, kellel on jalg ja kübar. Aga missugune näeb välja organism, keda teadlased seeneks nimetavad? Seente maailm on palju mitmekülgsem ning seda mitmekesisust muuseumitunnis uurimegi. 

Maakond: Harjumaa