Tiik
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahest osast -  õppekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust  veeloomade püüdmisel ja taimede kogumisel. Õpilased jagatakse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid.

Väike jalutuskäik Mai kooli tiigi juurde (ca 300 m). 

Programmi teemad tiigielustiku uurimisel:

  • püüame veeloomi ja kogume taimi;
  • uurime püütud veeloomade välisehitust ja eluviisi;
  • leiame kogutud taimedele nimed;
  • määrame püügisaagist rühmi ja liike.

Selga ilmastikule vastav riietus ja majas liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

NB! Programmi viiakse läbi ainult kevadel.

Maakond: Pärnumaa
tiigielustik
Karoliina Lass
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm „Elu tiigis“ keskendub looduse vahetule kogemisele ja praktilisele tegevusele.

Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu.

Osalev õpilane õpib märkama elusloodust enda ümber, sealhulgas väikeseid selgrootuid tiigivees.

Oskab nimetada putukaid, kelle vastsed elavad vees.

Oskab seletada protsesse vee elukeskkonnas (milleks on vaja õhku, valgust jne).

Oskab paremini määratleda looduskeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit.

Õpilane väärtustab looduslikku mitmekesisust, mõistab inimese tähtsat rolli kõige elava ja ümbritseva suhtes.

Peab oluliseks vastutustundlikku ja säästvat eluviisi ning puhtas looduses viibimise positiivset mõju oma tervisele.

Maakond: Harjumaa
konn kahva veerel
Anne-Ly Feršel
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume praktiliselt tiigi elustikuga, taimede ja loomadega. Arutelu kas ja miks on vaja pisikesi ja vahest isegi mitte nii meeldiva või kummalise välimusega olendeid, erinevate organismide roll looduses. 

Maakond: Ida-Virumaa