Karu
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

 Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest loomadest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad õpilased gruppidesse ja teevad grupitööd, mille käigus püüavad ära arvata erinevate loomade jälgi etteantud piltide järgi. Seejärel arutatakse koos selle üle, mis tunnuste alusel saab erinevate loomade jälgi eristada, missuguste loomade jäljed on sarnased ja mida jäljed meile looma liikumisest ja tegutsemisest räägivad. Lõpuks saavad kõik lapsed rääkida, mida uut nad õppepäeva jooksul teada said.

Maakond: Harjumaa
Kopra topis Tartu loodusmajas
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvuvad lapsed Eesti looduses elavate tavalisemate imetajaliikidega, saades läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste ülevaate nende eluviisist, toitumisharjumustest ja omavahelistest seostest. Lapsed õpivad tundma ja eristama metsloomi erinevate märkide ja jälgede järgi. Uuritakse metsloomade nahku, koljusid, sarvi, väljaheiteid ja toitumisjälgi. Arutletakse selle üle, miks osasid liike on vaja kaitsta, aga teistele tuleb jahti pidada.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, kohastumusi ja elupaiku. Uuritakse imetajate nahku, koljusid ja jälgi, vaadeldakse kohastumusi seoses elupaikade ja eluviisiga. Õpilased koostavad loomade jäljeraamatu, mille igaüks saab kaasa võtta. Õpilased tutvuvad rebase, kähriku, hundi, ilvese ja karuga, põdra, metssea ja metskitsega, kopra, nugise, jäneste, hiirte jt loomadega. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis. Programmi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse loomade tegevusjälgede vaatlemiseks looduse õpperajal.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti imetajaid, nende levikut, tunnuseid, vaadeldakse eluviisi ja ökoloogiat ning imetajate rühmi (seltse), räägitakse selgroogsete süsteemist, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja imetajatega seotud keskkonnaprobleemidele. Praktilise rühmatöö ülesannetena vaadeldakse nahkasid, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi ning tutvutakse loomade ja imetajate süsteemiga loodusmuuseumis. Programmi on võimalik tellida ka väliprogrammi õppematkana loomade tegevusjälgede vaatlemiseks ja uurimiseks looduse õpperajal, soovitavalt talvisel ajal lumega (novembrist märtsini).

Vt II kooliastmele programm "Eesti loomad 2" ja III kooliastmele "Imetajad 3".

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse tavalisemaid Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, elupaiku ja kaitset, kirjeldatakse loomade välimust ja tunnuseid. Tutvutakse loomadega loodusmuuseumis, vaadeldakse loomade kohastumusi seoses elupaikade (õhus, maas ja vees) ja eluviisiga (toitumine, sigimine) ning keskkonnaprobleeme. Praktiliselt uuritakse rühmatööna imetajate nahku ja tegevusjälgi, vaadeldakse koljusid. Programmi saab tellida ka väljasõiduna loodusesse loomade tegevusjälgede vaatlemiseks looduse õpperajal.

Kuni 2020 oli õppeprogrammi pealkiri "Imetajad".  Alates 2021 on programmid kirjeldatud vastavalt kooliastmetele: "Eesti loomad 2", Imetajad 3" ja "Imetajad 4".

Maakond: Tartumaa