Elu mullas
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuigi muld on üks suurim ja olemuselt taastumatu loodusvara, jääb see tihti tähelepanuta. Programmi käigus saab selgeks, mis teeb mullast mulla ja et nii mulla sees ja peal käib vilgas elu. Kui seal poleks elanikke, siis poleks olemas ka mulda - selle asemel oleks elutu pinnas, kus ei kasvaks midagi. Seetõttu on oluline mulla kohta veidi teadmisi koguda.

Maakond: Harjumaa
tööleht mulla profiiliga on erineval sügavusel paikneva mullaga värvitud
Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Kahepäevases õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus, teadvustatakse mulla ja turbaga seotud protsesse ja väärtusi. Teoreetilise osa õppimine käib koos praktiliste vaatluste, mõõtmiste, katsete ja välitööga. Uurime ja mõõdame mulla lõimist, pH-d ja karbonaatsust ja mullaelustikku. Ööbimine on Endla looduskeskuses mugavustega tubades; transport ja toitlustamine on osalejate endi organiseerida.

Maakond: Jõgevamaa
vihmauss
vikipedia
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimuvad praktilised tegevused mulla ja mullaelustiku uurimiseks. Õppeprogramm viiakse läbi kahele vanusegrupile: I ja II kooliaste.

I kooliaste uurib mulla- ja kõduelustikku, toimub praktiline tegevus elustiku uurimiseks, leitud putukad määratakse ja kirjeldatakse. Putukaid otsitakse gruppideks jaotatuna erinevatest keskkondadest: mets, heinamaa.

II kooliaste programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis, korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse.

Maakond: Tartumaa
peotäis mulda
Anne-Ly Feršel
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvuda teoreetiliselt ja praktiliselt mulla koostisega; kirjeldada ja selgitada mulla tekkimist; pöörata tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele mullas ja inimese tegevuste tagajärjel tekkinud kahjustustele. Selgitada mulla tähtsust looduses ja inimesele.

Maakond: Ida-Virumaa