placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvutakse raba ehk kõrgsoo arenguga, selle imepärase maastiku osadega, raba taimestikuga ja loomastikuga. Retk viiakse läbi selleks suurepäraselt sobival Selisoo õppe-matkarajal.

Maakond: Ida-Virumaa
Sookail
Eleri Inno
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Järva maakonna läänepiirile jääb Kakerdaja raba, mis on Kõrvemaa suuremaid rabasid. Raba on hästi laukarikas ja huvitava taimekooslusega. Mööda laudteed rabajärveni matkates saame nautida kauneid rabavaateid. Uurime, mis on ikkagi raba, mis taimed kasvavad rabas ning kuidas Kakerdaja raba on omale nime saanud.

Maakond: Harjumaa
Kõnnu järve matkarada
Irene Volk
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi sisu põhiteemaks on raba elukeskkonnana ja  kõrvalteemaks mets elukeskkonnana. Kõnnu järve matkarajal saavad õpilased põgusa ülevaate 4 eri metsatüübist läbides salumetsa, lammimetsa, kõdusoo metsa (kuusik), rabamänniku. Peale rabamännikut jõutakse rabajärve ja puisrabani. Juhendaja selgitab rabas liikumise eripärasid ja ohutust. Kuidas on tekkinud turbakraavid? Tehakse ring ümber järve. Õpitakse tundma turbasammalt ja tuntumaid rabataimi: sookail, sinikas, huulhein, kanarbik, vaevakask, turbasammal, jõhvikas, kukemari. Tutvutakse raba, siirdesoo, madalsoo, älve ja rabajärvega. Rabavee toitelise oja vee ja rabajärve vee võrdlemine.

Maakond: Raplamaa
Viru raba
Eleri Inno
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Soode all on umbes viiendik Eesti pindalast. Lahemaa metsade rüpes asuvas Viru rabas selgitame, mis on soo ja mis on raba, nende tähtsust puhta vee säilitamisel, aga ka lindudest-loomadest, kellele just sellised alad on meele järgi. Programmi käigus õpime tundma iseloomulikke metsa- ja rabataimi.

Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvustatakse vahetus keskkonnas erinevate pinnavormidega: sisemaised luited, rannaluited ja oosid. Kohalikud nimetavad neid kõiki kriivadeks. Need huvitavad, rabast kerkivad pinnavormid on elupaigaks paljudele loomadele ja olid pikka aega elupaigaks ühele huvitavale kogukonnale - poluvernikutele.

Maakond: Ida-Virumaa