Talv metsas.
Elmo Riig / Sakala
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus saavad lapsed erinevaid teadmisi nii lindude ja loomade kui ka roomajate, kahepaiksete ning putukate tegemiste kohta talvisel ajal. Lapsed õpivad, mida teevad ja kuidas käituvad erinevad elusolendid talvel. Kuidas nad külma ja toiduvaese aja üle elavad ning kas ja kuidas lumerohkus nende elu mõjutab. Arutletakse, kus keegi magab, mida sööb ja mida talvel teisiti teeb kui muul ajal. Räägitakse ka sellest, mida inimesed teha saavad, et lindudel-loomadel talvel kergem oleks. Lapsed tunnevad tihtipeale huvi, kas loomadel talvel külm on. Ka sellele küsimusele saavad nad vastuse!

Samuti otsitakse loomade tegevusjälgi, tehakse tutvust loomade toidulaual olevate taimedega ning mängitakse õpetlikke teemakohaseid mänge.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning Tallinna munitsipaalkoolide I kooliastme (1.3. klassi) õpilastele.

Maakond: Harjumaa
Selgroogsete õppeprogramm lasteaialastele
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Selgroogsete programm annab lasteaialastele võimaluse tutvuda kõige tuntuma osaga loomade elurikkusest. Laps õpib imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade maailmas orienteeruma läbi tunnetuslikkust ja loovust arendavate mängude. Anatoomiliste õppevahenditega, topistega ja elusa loomaga interakteerumine aitab lapsel õptitu siduda vahetute emotsionaalsete kogemustega.

Keskus: Loodusluup
Putukate õppeprogramm lasteaiale
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Putuka õppeprogramm pakub lasteaialastele võimaluse luua putukatega lähedane kontakt tuttavas ja turvalises keskkonnas. Programmi kesksel kohal on elusate eksootiliste putukate vaatlemine. Neile lisaks uuritakse värvikirevaid ja kummalisi prepareeritud putukaid läbi klaasi ja binokulaari suurenduse. Kõige selle käigus tutvutakse putukatele iseloomulike välimuslike ja käitumuslike tunnustega. Programmi eesmärk on luua lastes empaatia ja suurem mõistmine neist endast nii erineva eluvormi suhtes. Meie eesmärk on inspireerida last end ümbritsevat rohkem märkama ja uurima.

Keskus: Loodusluup
Kitsed aruniidul
Kristo Pärn
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Kaasaegse väiketalu külastuse käigus teeme tutvust kitsede-lammaste, kukkede-kanadega. Uurime, kus nad talvel elavad ja mis nad suvel teevad. Julgemad saavad kevadel tallesi sülle võtta ja kitsedega endleid teha. 

Maakond: Harjumaa
Tee keetmine lõkkel
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvuda talvise loodusega. Matkame talvises metsas, otsime loomade tegutsemisjälgi. Uurime, kuidas loomad talveks valmistuvad ja kuidas nad talvel toituvad.   Süütame lõkke ja teeme teed.