Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm viib meid Lydia Koidula ehk koduselt Lolla lapsepõlve mängumaale, kus erinevate aktiivõppemeetodite abil tutvume aia kui elukooslusega. Saame tuttavaks erinevate puude, põõsaste ja rohttaimedega. Otsime loomade tegutsemisjälgi ning paneme proovile oma meeled.  

Maakond: Pärnumaa
Mitu metsa on Lahemaal?
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Progrmmi käigus tutvume erinaveta metsatüüpide ja ja sealsete asukatega, nendega, kel jalad all ja nendega, kes juurikaga maa küljes kinni. Käime palu-, lodu-, raba-, segametsas, lisaks puiskarjamaal, tutvume sealsete tüüpiliste asukatega.

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Amuuri tiiger Tigris kutsub lapsi tutvuma maailma suurimate kaslaste ­– tiigri, lõvi ja jaaguariga. Mängulise programmi käigus kuulame loomade hääli, paneme kokku puslesid ja räägime piltide abil suurkaslaste eluviisist ja elupaikadest.  Maakaarti uurides arutleme, miks need uhked loomad kohtuvad omavahel vaid loomaaias või loodusmuuseumis. Oma värskeid teadmisi saavad lapsed kinnistada ise maskide abil tiigriks, lõviks või jaaguariks kehastudes.

Maakond: Tartumaa
Noored uudistajad ja uurijad.
Noored uudistajad ja uurijad. Foto: Piret Valge
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Uudista ja uuri on mänguline retk looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja uurimiseks. Programmi käigus vaadeldakse erinevaid kooslusi ning püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike. Tegeletakse probleemide püstitamisega ja nendele lahenduste otsimisega. Mängitakse erinevaid keskkonna- ja tähelepanumänge, mis võimaldavad osalejatel looduses nähtut paremini märgata ja meelde jätta ning omavahelisi seoseid luua.

Õppeprogrammi põhilised eesmärgid on arendada erinevaid meeli, suunata märkama meie ümber olevat elurikkust (nii suuremaid kui väiksemaid looduse osi), õpetada vaatlemist, mõõtmist, arutlemist, seoste leidmist. 

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Lasteaeda külastab Vete-ema, kes räägib taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega.  Vee ringkäigu  keerulist teekonda looduses selgitatakse läbi mängu.