Retke käigus lahendame matemaatilisi ülesandeid
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm viib kokku matemaatikas õpitu päris looduses eksisteerivaga. Milliseid kujundeid võib leida metsa alt ja õue pealt? Kui pikad või rasked on matkal kohatud loodusobjektid? Eriti põnevaks läheb, kui püüame puude ja põõsaste kõrgust ära arvata. Anname esmalt hinnangu ja seejärel kontrollime tulemust mõõtmise teel. Oskus täpselt mõõta nõuab harjutamist. Loendame hulkasid, olgu selleks linnud parves, puud metsatukas või hoopis sipelgad pesas. Kuidas jõuda tulemuseni, mis vastab tegelikkusele? Läbi mängude harjutame liitmist-lahutamist saja piires. Me ei unusta ka loodusõpetust ja teeme tutvust retke käigus kohatud liikidega. Kuna liigume looduses, annab programmil osalemine ka lastele vajalikku füüsilist koormust.

Maakond: Läänemaa
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm viib meid Lydia Koidula ehk koduselt Lolla lapsepõlve mängumaale, kus erinevate aktiivõppemeetodite abil tutvume aia kui elukooslusega. Saame tuttavaks erinevate puude, põõsaste ja rohttaimedega. Otsime loomade tegutsemisjälgi ning paneme proovile oma meeled.  

Maakond: Pärnumaa
Mitu metsa on Lahemaal?
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Progrmmi käigus tutvume erinaveta metsatüüpide ja ja sealsete asukatega, nendega, kel jalad all ja nendega, kes juurikaga maa küljes kinni. Käime palu-, lodu-, raba-, segametsas, lisaks puiskarjamaal, tutvume sealsete tüüpiliste asukatega.

Maakond: Harjumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Veebiprogrammis „Sipelgas, lõvi, rästik või vihmauss – kas selgroogne või selgrootu?“  tutvustatakse selgroogsete ja selgrootute mitmekesisust, nende rühmi ja huvitavaid liike. Uuritakse loomade erinevusi välimuses, ehituses, eluviisis ja kohastumustes. Saab teada, mitu jalga on putukatel või ämblikel, mille poolest erinevad vihmauss ja rästik, kus asuvad tigude silmad, kui kiiresti liigub gepard, kuidas toidab oma poegi lõvi, mida söövad lepatriinud, ämblikud või ka paeluss. Programmi käigus saab vastata uurimisküsimustele ja lõpus toimub viktoriin.                                                                                                                                                                     

Maakond: Tartumaa
Palmse mõis
Palmse mõis
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Palmse mõisa meister valmistab just teie klassile putukahotell raami. Üheskoos saame matkata, rääkida putukate rollist ökosüsteemis ja samal ajal hotelli sisuga täita. Ja mis kõige toredam, hotell tuleb Teiega kaasa ning saate aastaringselt jälgida, kuidas putukatel läheb. 

Keskus: Palmse mõis